Konferencie

Fotografie sú ideálnym riešením pre konferencie, eventy a teambuilding. Pri fotografovaní konferencie sa zameriavam na dokumentovanie prezentácií, panelových diskusií, workshopov a ďalších programových častí. Cieľom je zachytiť nielen rečníkov, ale aj reakcie účastníkov, interakcie a energiu celej udalosti.